Matlab Başlangıç Değer Problemi

 

Java Yorum Satırları, Grup Yorum Satırları

Bu dersimizde Javada öğrenmemiz gereken bir kaç şeyden bahsedeceğiz. 1-Yorum satırları ( \\ ) Yazdığımız kod satırı açıklamak  ve bilgi vermek için kullana biliriz.  Daha sonra projemize devam ederken karıştırmamak için küçük notlar tutabiliriz. Büyük projelerde kod karmaşıklığını önlemek için kullanabilir. 2-Grup yorum satırları /* yazım Enter basdığımızda Eclipse kendisi * ları koyucakdır. Grup yorum… Read More »

Java İlk Kodumuz Merhaba Dünya

Bu dersimizde kod  yazmaya başlayacağız. Önceki derslerimizde kod yazmamız için gerekli olan programların kurulumunu yaptık. Daha sonra proje oluşturma ve sınıf oluşturmayı öğrendik. Şimdi  ilk kodumuzu yazalım.

Merhaba adında bir class oluşturduk  ve çıktı veren kodumuzu yazdık.  ”    ”  içersinde yazılan yazılarımız ekrana yansıyacakdır. Yukarıdan Run butonuna basarak programımızı çalıştırabiliriz.

Java’da Değişken Nedir, Nasıl Tanımlanır?

Değişken Nedir? Bir bilgisayar programında, değişkenler programda kullanılan verileri birbirlerinden ayırmak için onlara verilen adlardır. Her veriye ayrı bir ad vermek onların birbiriyle karışmasını önler. Değişkenlere verilen adların kısa ya da uzun olması, anlamlı ya da anlamsız olması önemli değildir. Ancak değişkenlere anlamlı isimler vermek programı okuyan kişinin kolay anlamasını sağlayacaktır. Her değişkenin tipi olmalıdır. Değişkenler… Read More »

Java Özel Amaçlı Anahtar Sözcükler

Java’da değişken ismi, sınıf ismi  olarak kullanamayacağımız sözcükler vardır. Toplam 59  tane özel amaç için ayrılmış sözcüklerdir.  Java dilinin tanımlanmasını biçimlendirir. Bu anahtar sözcükler yalnızca istenen amaca hizmet ederler. Abstract          case            char                 else              … Read More »

Java’ya Giriş

Bu dersimizde  Eclipse de proje oluşturma ve  sınıf oluşturmayı öğreneceğiz. Derslerimizde yavaş yavaş  Eclipse de kullanmamız gereken yerleri resimler ile açılayarak ilerleyeceğiz.   Projemize isim verdik. Şimdi sınıf (Class) oluşturalım. tiklersek main bloğunu yazmamıza gerek kalmadan Eclips kendisi yazıcaktır.

C++ Mükemmel Sayıları Bulma

Mükemmel sayı, sayılar teorisinde, kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayı. Diğer bir ifadeyle, bir mükemmel sayı, bütün pozitif tam bölenlerinin toplamının yarısına eşittir. Örnek: 6=1,2,3,6  sayısı bir mükemmel sayıdır.

Ekran çıktısı:

C++ Kare Ve Küp Alma

C++ Kare Ve Küp Alma:

Ekran çıktısı:

C++ Çarpım Tablosu

Ekran çıktısı:

C++ Do While

do while döngüsünün  genel genel yapısı  aşağıdaki gibidir: do ifade ; while(koşul) ifade; do döngüsünde kontrol aşaması sondadır.do while döngüsünün çalışma mantığı while döngüsüne benzemektedir ancak do while kullanım alanından bize bazı ayrıcalıklar sunmaktadır. do while döngüsünün while döngüsünden ayıran özellik while döngüsünde döngü içerisinde ki  deyimin en az bir kez yapılması güvence altında değildir.… Read More »